Notowania giełdowe są matematycznym obrazem obrotu akcjami w danym okresie